Zakres usług

Zakres usług

 

 

Zakres świadczonych usług:

– diagnoza
– profilaktyka wad wymowy
– terapia wad wymowy
– profilaktyka i terapia dysleksji
-konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów
– wczesna nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną

Terapia obejmuje:

– brak rozwoju mowy alalia
– opóźniony rozwój mowy
– niepłynność mowy i jąkanie
– wczesna nauka czytania
– seplenienie – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
– kappacyzm – zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
– reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
– nieprawidłowości związane z zaburzeniami słuchu, wadami zgryzu, rozszczepami
wargi/lub podniebienia – korepetycje
– terapia zaburzeń mowy o typie autyzmu