Terapia logopedyczna jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń mowy i języka, w tym zaburzeń mowy u dzieci, takich jak zaburzenia artykulacji i zaburzenia mowy niezrozumiałej. Logopeda może również pomagać osobom, które doznały urazu mózgu lub uszkodzenia mózgu w wyniku choroby, takie jak udar mózgu, w powrocie do normalnej mowy i komunikacji.

Logopeda w Woli Batorskiej – zajęcia logopedyczne dla dzieci.