Na czym polega badanie logopedyczne ?

Na czym polega badanie logopedyczne?

 

Komunikacja językowa to podstawowy sposób porozumiewania się, dlatego tak ważne jest, aby już na etapie niemowlęcym jak najczęściej stymulować mowę i obserwować postępy rozwojowe. A w razie konieczności lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości rodziców co do prawidłowego rozwoju dziecka, wskazana jest konsultacja logopedyczna, która pozwoli wykluczyć ewentualne wady wymowy. Im wcześniej wdrożona zostanie obserwacja, tym szybsza będzie reakcja, a przez to krótsza terapia.

Jak przygotować się do pierwszego badania u logopedy ?

 

Każde badanie logopedyczne poprzedzone jest wywiadem, a jego celem jest określenie zaburzenia uniemożliwiającego lub utrudniającego komunikację językową. Podczas takiego wywiadu, logopeda najczęściej zapyta rodziców dziecka o:

– przebieg ciąży,
– ilość chorób w czasie ciąży,
– w jaki sposób dziecko przyszło na świat,
– sposób karmienia w pierwszych miesiącach życia,
– jego stan zdrowia,
– sytuację rodzinną,
– zainteresowania,
– przebieg rozwoju mowy.

Na początku te pytania mogą wydawać się dziwne, jednak mogą one ustalić przyczynę problemów komunikacyjnych dziecka. Dlatego nie należy bagatelizować zadanych przez logopedę pytań, które nie wynikają ze wścibstwa, a są jedynie elementem potrzebnym do diagnozy.

Przed samą wizytą, dobrze jest przypomnieć sobie kilka szczegółów z życia niemowlęcego naszego dziecka. Na przykład, kiedy nasze dziecko zaczęło gaworzyć, wypowiadać pierwsze słowa, składać proste zdania. Może okazać się, że logopeda zapyta również, czy dziecko raczkowało, a jeśli tak to ile miało miesięcy, gdy zaczęło i jak długo to trwało.

Do pierwszej wizyty u logopedy dobrze jest też przygotować dziecko. Jednak nie należy naciskać na to, żeby starało się mówić wyraźnie, lub w nienaturalny dla siebie sposób. Do wdrożenia terapii, która pomoże dziecku, specjalista najpierw musi poznać jego problem. Dlatego konieczna jest diagnoza i obserwacja naturalnego sposobu mówienia dziecka. Warto je uprzedzić, że znajdzie się w miejscu, w którym będzie się dobrze bawiło i w którym pozna miłą panią lub pana, tak aby nie stresowało się, że nie wie gdzie się znajduje.

Przebieg badania logopedycznego

 

Badanie logopedyczne można podzielić na trzy etapy. Są one bardzo złożone i zazwyczaj rozdzielone są na kilka spotkań, tak aby nie męczyć dziecka i nie zniechęcać go już na samym początku.

● Pierwszy z etapów skupia się na badaniu wstępnym dziecka.

Badanie wstępne w dużej mierze składa się z wywiadu z rodzicem wspomnianego wcześniej, jednak rozszerzony jest czasem o wywiad z nauczycielem i zawsze o rozmowę z samym dzieckiem. Podczas trwania wywiadu dziecko powinno opowiedzieć o sobie lub starać się odpowiadać na pytania zadane przez logopedę. W trakcie rozmowy specjalista obserwuje nie tylko zachowania werbalne, ale również to czy dziecko lubi mówić dużo, czy wypowiadanie się jest dla dziecka stresujące, w jaki sposób oddycha i czy prawidłowo wymawia wypowiadane przez siebie słowa.

● Drugim etapem jest badanie uzupełniające.

Podczas tego etapu logopeda sprawdza sposób połykania i oddychania, wykonuje orientacyjne badanie słuchu i badanie słuchu fonematycznego. Sprawdza się też pamięć ze słuchu, najczęściej dziecko musi powtórzyć usłyszane przez siebie zdanie, lub odpowiedzieć na pytanie do zasłyszanej wcześniej informacji. Prowadzone jest również badanie prozodii mowy, polegające na obserwacji sposobu przekazywania informacji werbalnych i obserwacja lateralizacji, czyli obserwacji u dziecka asymetrii i większej sprawności ruchowej lewej części kończyn nad prawymi i odwrotnie.

● Trzeci etap składa się z badań podstawowych.

Logopeda obserwuje przebieg rozumienia zasłyszanych zdań, których tekstów dziecko miało wysłuchać. Bada sposób mówienia, a także czytania i pisania. Na tym etapie, może się okazać, że konieczna będzie szersza konsultacja z innymi specjalistami. Często oprócz trudności związanych z wymową, dzieci mają również kłopoty z czytaniem i pisaniem. Problemy te często kwalifikują ich do konsultacji w kierunku badań dyslektycznych i dysgraficznych. Logopeda może również zalecić konsultację ortodontyczną lub psychologiczną.

Efektem zakończenia trzeciego etapu, jest zawsze ustalenie najlepszego dla dziecka sposobu terapii.

 

Gdzie szukać pomocy ?

 

Dobrym wyborem będzie gabinet logopedyczny Kraków, w którym dziecko otrzyma najlepszą z możliwych pomocy. Dziecko zostanie fachowo zdiagnozowane, a specjalista dostosuje do niego odpowiednią terapię uwzględniająca jego możliwości i potrzeby.
Logopeda w Krakowie sprawi, że dziecko poczuje się bezpiecznie i z radością będzie współpracowało podczas trwania terapii, do tego fachowo poinstruuje rodziców, którzy będą mogli ćwiczyć ze swoją pociechą w domu.
To miejsce, w którym najważniejszy jest mały pacjent, dlatego logopeda Kraków zawsze będzie wspierał dziecko w ćwiczeniach i stopniowo będzie zwiększał poziom trudności wykonywanych ćwiczeń, aby już na samym początku nie zniechęcić malucha do zadań, które będzie miał do wykonania.