Terapia logopedyczna może być indywidualna lub grupowa i może obejmować ćwiczenia mowy, gry językowe i inne ćwiczenia, które pomagają pacjentom poprawić swoje umiejętności mowy i języka. Logopeda może również doradzać rodzicom i nauczycielom jak wspierać rozwój mowy i języka u dziecka.

Logopeda może pomagać dzieciom i dorosłym z różnymi zaburzeniami mowy i języka, takimi jak dyslalia (trudności w wymawianiu dźwięków i sylab), afazja (utrata zdolności do mówienia i rozumienia języka) i nieprawidłowe wzorce mowy, takie jak balbutia. Logopeda może również pomagać pacjentom z zaburzeniami komunikacji, takimi jak niedosłuch i autyzm.

 

Gabinet logopedyczny w Kościelnikach – Logopeda dziecięcy Kościelniki.