Logopeda w Krakowie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zakres usług..

Zakres świadczonych usług:

- diagnoza
- profilaktyka wad wymowy
- terapia wad wymowy
- profilaktyka i terapia dysleksji
-konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów
- wczesna nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną

Terapia obejmuje:

- brak rozwoju mowy alalia
- opóźniony rozwój mowy
- niepłynność mowy i jąkanie
- wczesna nauka czytania
- seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
- kappacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
- reranie - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
- nieprawidłowości związane z zaburzeniami słuchu, wadami zgryzu, rozszczepami
wargi/lub podniebienia - korepetycje
- terapia zaburzeń mowy o typie autyzmu

Zapraszamy do kontaktu

Masz więcej pytań ? Skontaktuj się z nami.

Chodzi mi o to...

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był, jak piorun, jasny, prędki,
A czasem smutny, jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa;
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem;
Strofa być winna taktem, - nie wędzidłem.

Juliusz Słowacki

© LogoLand.pl. All rights reserved